Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά πριν τη περιήγηση σας στην ιστόθεση.

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό μας τόπο συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια συμφωνία ανάμεσα στο Evimerologio.gr και εσάς. Είναι πιθανόν να αλλάξουμε αυτούς τους όρους από καιρού εις καιρόν. Πάντοτε όμως θα μπορείτε να βλέπετε τους τρέχοντες όρους επιλέγοντας ένα σύνδεσμο στη βάση κάθε σελίδας του δικτυακού μας τόπου.

Αυτή η ιστοθέση δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.evimerologio.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Τοevimerologio.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο evimerologio.gr εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό – συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία και συμβουλή των εξειδικευμένων ιατρών ή άλλων επαγγελματιών υγείας. Σε κάθε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ο χρήστης θα πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στον θεράποντα επαγγελματία του.

Η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Evimerologio έχουν σχεδιαστεί καταλλήλως ώστε να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του θεράποντος Ιατρού του/της.

Αν είστε επαγγελματίας του χώρου της υγείας θα πρέπει να θυμάστε ότι ο σκοπός των πληροφοριών αυτών δεν είναι να χρησιμεύσουν ως υποκατάστατο του δικού σας κλινικού κριτηρίου ως λειτουργού στον χώρο της υγείας.

Η χρήση του evimerologio.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως το evimerologio.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

Αν είστε ένας χρήστης του Evimerologio, δεν πρέπει να θεωρήσετε αυτή την πληροφόρηση ως επαγγελματική ιατρική γνώμη ή να τη χρησιμοποιήσετε για να αντικαταστήσετε τη σχέση σας με το γιατρό σας ή άλλον λειτουργό του χώρου της υγείας.

Για ερωτήματα σχετικά με ιατρικά-διατροφικά θέματα, περιλαμβανομένων των αποφάσεων για θεραπευτικές αγωγές, οι χρήστες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον αρμόδιο επιστήμονα υγείας τους. Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη εκδοτική διαδικασία για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Evimerologio. Όμως δεν προσφέρουμε κάποια εγγύηση έγγραφη ή μη έγγραφη, άμεση ή έμμεση σχετικά με την πληροφόρηση η οποία παρέχεται από το δικτυακό μας τόπο. Συγκεκριμένα αποποιούμεθα κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας για ορισμένους σκοπούς. Εναπόκειται σε εσάς να αξιολογήσετε τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα από τα εργαλεία που παρέχουμε. Αν είστε επαγγελματίας στο χώρο της υγείας, μπορείτε ασκώντας την επαγγελματική σας κρίση να αξιολογήσετε κάθε πληροφορία και σας προτρέπουμε να επιβεβαιώσετε την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο δικτυακό μας τόπο με άλλες πηγές πριν προτείνετε κάποια θεραπευτική αγωγή στηριζόμενοι σ’ αυτό. Αν είστε απλός χρήστης, πρέπει να αξιολογήσετε την πληροφόρηση μαζί με το γιατρό σας ή άλλον αδειούχο επαγγελματία του χώρου της υγείας. Ορισμένες πληροφορίες στο δικτυακό μας τόπο πιθανόν να προέρχονται από εσάς ή από άλλους χρήστες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτή την πληροφόρηση. Είτε η πληροφόρηση έρχεται από εμάς είτε από σας, δεν είμαστε κατά νόμον υπεύθυνοι για βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό μας τόπο και οι οποίες επαναλαμβάνουμε ότι επ’ ουδενί αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την εργασία και τι συμβουλές και υποδείξεις του διατροφολόγου ή γιατρού σας ή άλλων κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών του τομέα της διατροφής- υγείας.

Πάντα μεριμνούμε με ιδιαίτερη φροντίδα να είμαστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί σχετικά με τους οργανισμούς με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιονδήποτε δικτυακό τόπο με τον οποίο είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι ή αυτούς στους οποίους θα οδηγηθείτε αφού χρησιμοποιήσετε ένα σύνδεσμο στο δικτυακό μας τόπο.

Επικοινωνία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επικοινωνίας με το Evimerologio που σας παρέχονται στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για να μας στείλετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά αν είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας ή από τα περιεχόμενα στο Evimerologio, η μόνη επανόρθωση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο.

Για ερωτήσεις στους όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση admin@evimerologio.gr

Πνευματικά δικαιώματα

Χρήση του περιεχομένου

Εμείς και οι συνεργάτες μας είμαστε ιδιοκτήτες των πληροφοριών που περιέχονται στο Evimerologio. Στην πράξη όλο το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του Evimerologio.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο, να κατεβάσετε άρθρα στο δικό σας υπολογιστή για να τα διαβάσετε αργότερα, ακόμη και να τυπώσετε έναν αριθμό σελίδων για προσωπική σας χρήση. Όμως δεν πρέπει να αφαιρέσετε από οποιοδήποτε αντίγραφο κάνετε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και ανεξάρτητα από την μέθοδο αποθήκευσης του, τις σημειώσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία που υπάρχει στο υλικό μας. Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπετε να πωλήσετε ή με άλλον τρόπο διαθέσετε τις πληροφορίες μας, να τις ξαναγράψετε ή να τις τροποποιήσετε, να τις αναδιανείμετε, να τις θέσετε στον δικό σας δικτυακό τόπο ή να τις χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε πάρει προηγουμένως τη συγκατάθεσή μας.

Συνήθως δεν έχουμε αντίρρηση να έχετε έναν απλό σύνδεσμο στο δικό σας δικτυακό τόπο με το Evimerologio.gr . Πάντως πρέπει πρώτα να ζητήσετε την άδειά μας αν έχετε σκοπό να ενσωματώσετε το Evimerologio ή να ενσωματώσετε τμήματά του μέσα σε έναν άλλο δικτυακό τόπο ή να ενσωματώσετε προϊόντα του με τρόπο που δεν είναι σαφής για τους χρήστες μας. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το Evimerologio αν ο δικτυακό σας τόπος περιέχει παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή αν ο σύνδεσμος έχει με οποιοδήποτε τρόπο αρνητικό αντίκτυπο στην υπόληψή μας.

Όταν τοποθετείτε υλικό ή πληροφόρηση στο Evimerologio που μπορεί να είναι διαθέσιμα δημοσίως, μας δίνετε την αμετάκλητη αδιάκοπη άδεια χρήσης αυτής της πληροφόρησης, χωρίς όμως ταυτόχρονα αυτό να συνιστά και υποχρέωση μας για προβολή αυτή της πληροφόρησης ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να προβάλουμε πληροφόρηση την οποία μας δίνετε, ο τρόπος, ή έκταση και ο χρόνος προβολής εναπόκειται στην αποκλειστική δική μας ευχέρεια.

Ερωτήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση admin@evimerologio.gr

Χρήση πληροφοριών από εταιρίες που δεν ενεργούν εκ μέρους του Evimerologio

Το Evimerologio έχει εμπορικές σχέσεις με άλλες εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται ή προβάλλονται μέσω αυτού. Όταν συνδιαλέγεστε απ’ ευθείας με αυτές τις εταιρείες, είναι πιθανόν να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών.

Όταν μοιραζόμαστε μια πληροφορία με ένα τρίτο μέρος, ζητάμε να συμφωνήσουν γραπτώς στη τήρηση των όρων χρήσης προσωπικών πληροφοριών από το Evimerologio. Αν ανακαλύψουμε ότι το τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση εξέθεσε προσωπικές πληροφορίες για κάποιον από τους χρήστες μας, θα λάβουμε αμέσως μέτρα για να αποφύγουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Το Evimerologio δεν δίνει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτότητας σε ένα τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, αν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να δώσουμε προσωπικές πληροφορίες σε ένα τρίτο μέρος, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα πλαίσια αυτής της συγκατάθεσης.

Ερωτήσεις για τη χρήση πληροφοριών, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση admin@evimerologio.gr

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται για εσάς

Το Evimerologio κατανοεί ποσό σημαντική είναι η διακριτική διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες του δικτυακού μας τόπου. Στη βάση αυτή το Evimerologio δεσμεύεται να προστατεύσει κάθε προσωπική πληροφορία σχετικά με την υγεία σας.

Για κάθε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών που επιβάλλεται είτε από το νόμο είτε από νέες καταστάσεις θα πληροφορούμε τους χρήστες του Evimerologio , ζητώντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεση χρήσης με το νέο τρόπο των πληροφοριών που έχουν δοθεί πριν την αλλαγή αυτή.

Από τους χρήστες οι οποίοι εγγράφονται ως μέλη στο Evimerologio(είτε επαγγελματίες του χώρου είτε απλοί χρήστες) ζητούνται πληροφορίες ταυτότητας, όπως όνομα, φύλο, πληροφορίες επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες ταυτότητας. Στη φόρμα εγγραφής αναφέρονται με σαφή τρόπο ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες και ποιες είναι προαιρετικές (οι τελευταίες δίνονται κατά την κρίση σας). Επιλέγετε επίσης αν θέλετε να σας αποστέλλονται πληροφορίες ή όχι. Το Evimerologio ζητά επίσης τη συγκατάθεση των χρηστών πριν συγκεντρώσει πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητά τους.

Σε κάποιες σελίδες του Evimerologio προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας που ζητούν να δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές μπορεί να αποθηκευτούν στα αρχεία του Evimerologio για μελλοντική χρήση, ενώ κάποιες άλλες δεν αποθηκεύονται. Πάντως σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές αν οι προσωπικές πληροφορίες που δίνονται από σας αποθηκεύονται ή όχι.

Ο χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή του site ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα με τον αποκλειστικό σκοπό της λειτουργίας/παροχής της παρούσης υπηρεσίας και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής της ιστοθέσης θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών – αποστολέων ερωτημάτων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων.

Ερωτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση admin@evimerologio,gr

Χρήση πληροφοριών για στατιστικά δεδομένα

Το Evimerologio συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του με σκοπό να εξελίξει και να βελτιώσει κάποιες δραστηριότητες. Τις χρησιμοποιεί επίσης για ανάλυση αγοράς. Είναι πιθανόν να δώσει πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το Evimerologio σε τρίτα μέρη, με συγκεντρωτική μορφή και αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτότητας των χρηστών. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε σε κάποιο συνεργάτη μας το ποσοστό των μελών του Evimerologio που είναι άνδρες. Όταν το Evimerologio συγκεντρώνει πληροφορίες υγείας που του έχουν δοθεί, τις εξάγει από πολλές ατομικές καταγραφές και αφαιρεί από αυτές κάθε δεδομένο που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα κάποιου χρήστη. Κάθε τρίτο μέρος που λαμβάνει τα συγκεντρωτικά δεδομένα πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα επιχειρήσει να εντοπίσει την ταυτότητα του χρήστη ο οποίος προμήθευσε τις πληροφορίες. Ανάλογα με τη συμφωνία του Evimerologio με το τρίτο μέρος, μπορεί η πληροφορία να πωληθεί στο τρίτο μέρος ή να δοθεί δωρεάν.

Το Evimerologio είναι πιθανόν να προσανατολίσει την εμπορική του δραστηριότητα ή τη διαφήμιση σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για σας. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι θηλυκού γένους, μπορεί να λάβει διαφήμιση σχετιζόμενη με γυναίκες, ή αν γνωρίζουμε ότι ένας χρήστης είναι ιατρός που ασχολείται με τον διαβήτη πιθανώς να λάβει κάποια ενημέρωση σχετιζόμενη με τη θεραπεία του διαβήτη. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ο διαφημιστής δεν θα έχει πρόσβαση σε κάποια προσωπική πληροφορία για σας.

Νομικό τμήμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επικοινωνίας με το Evimerologio που σας παρέχονται στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για να μας στείλετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά αν είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας ή από τα περιεχόμενα στο Evimerologio , η μόνη επανόρθωση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο. Για ερωτήσεις στους όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση admin@evimerologio.gr