Χρήσιμοι σύνδεσμοιΠαγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
https://www.who.int

Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος
https://www.ed-de.gr/

Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων
https://had.gr

Επιστημονικές πηγές:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html 

https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods

http://www.hhf-Greece.gr/tables/

http://www.eufic.org/index/el/show/professionals/

https://www.efsa.europa.eu/

http://www.europeanhydrationinstitute.org/