Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους χρήσης προσεκτικά πριν τη περιήγηση σας στην ιστοθέση

Καλώς ήλθατε στο evimerologio!

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό μας τόπο συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια συμφωνία ανάμεσα στο evimerologio και εσάς. Είναι πιθανόν να αλλάξουμε αυτούς τους όρους από καιρού εις καιρόν. Πάντοτε όμως θα μπορείτε να βλέπετε τους τρέχοντες όρους επιλέγοντας ένα σύνδεσμο στη βάση κάθε σελίδας του δικτυακού μας τόπου.

Αυτή η ιστοθέση δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο evimerologio έχουν σχεδιαστεί καταλλήλως ώστε να ενισχύουν και όχι να αντικαθιστούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ ασθενή/επισκέπτη του Δικτυακού χώρου και του θεράποντος Ιατρού του/της.

Αν είστε επαγγελματίας του χώρου της υγείας θα πρέπει να θυμάστε ότι ο σκοπός των πληροφοριών αυτών δεν είναι να χρησιμεύσουν ως υποκατάστατο του δικού σας κλινικού κριτηρίου ως λειτουργού στον χώρο της υγείας.

Αν είστε ένας χρήστης του evimerologio, δεν πρέπει να θεωρήσετε αυτή την πληροφόρηση ως επαγγελματική ιατρική γνώμη ή να τη χρησιμοποιήσετε για να αντικαταστήσετε τη σχέση σας με το γιατρό σας ή άλλον λειτουργό του χώρου της υγείας.

Οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή ή πληροφορία υγείας που παρέχεται και παρουσιάζεται στο evimerologio δίνεται μόνο από ιατρικά εκπαιδευμένους και ειδικά εξειδικευμένους επαγγελματίες εκτός αν ρητή δήλωση συνοδεύει αυτές τις ιατρικές συμβουλές ή πληροφορίες υγείας και αναφέρει ότι παρέχονται από μη ιατρικά εξειδικευμένο άτομο ή οργάνωση.

Για ερωτήματα σχετικά με ιατρικά-διατροφικά θέματα, περιλαμβανομένων των αποφάσεων για θεραπευτικές αγωγές, οι χρήστες πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τον αρμόδιο επιστήμονα υγείας τους. Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη εκδοτική διαδικασία για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο evimerologio. Όμως δεν προσφέρουμε κάποια εγγύηση έγγραφη ή μη έγγραφη, άμεση ή έμμεση σχετικά με την πληροφόρηση η οποία παρέχεται από το δικτυακό μας τόπο. Συγκεκριμένα αποποιούμεθα κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, περιλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων ποιότητας ή καταλληλότητας για ορισμένους σκοπούς. Εναπόκειται σε εσάς να αξιολογήσετε τις πληροφορίες και τα αποτελέσματα από τα εργαλεία που παρέχουμε. Αν είστε επαγγελματίας στο χώρο της υγείας, μπορείτε ασκώντας την επαγγελματική σας κρίση να αξιολογήσετε κάθε πληροφορία και σας προτρέπουμε να επιβεβαιώσετε την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στο δικτυακό μας τόπο με άλλες πηγές πριν προτείνετε κάποια θεραπευτική αγωγή στηριζόμενοι σ’ αυτό. Αν είστε απλός χρήστης, πρέπει να αξιολογήσετε την πληροφόρηση μαζί με το γιατρό σας ή άλλον αδειούχο επαγγελματία του χώρου της υγείας. Ορισμένες πληροφορίες στο δικτυακό μας τόπο πιθανόν να προέρχονται από εσάς ή από άλλους χρήστες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτή την πληροφόρηση. Είτε η πληροφόρηση έρχεται από εμάς είτε από σας, δεν είμαστε κατά νόμον υπεύθυνοι για βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο δικτυακό μας τόπο και οι οποίες επαναλαμβάνουμε ότι επ’ ουδενί αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν την εργασία και τι συμβουλές και υποδείξεις του διατροφολόγου ή γιατρού σας ή άλλων κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών του τομέα της διατροφής- υγείας.

Πάντα μεριμνούμε με ιδιαίτερη φροντίδα να είμαστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί σχετικά με τους οργανισμούς με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιονδήποτε δικτυακό τόπο με τον οποίο είμαστε άμεσα συνδεδεμένοι ή αυτούς στους οποίους θα οδηγηθείτε αφού χρησιμοποιήσετε ένα σύνδεσμο στο δικτυακό μας τόπο.

Επικοινωνία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επικοινωνίας με το evimerologio που σας παρέχονται στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για να μας στείλετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά αν είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας ή από τα περιεχόμενα στο evimerologio, η μόνη επανόρθωση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο.

Για ερωτήσεις στους όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@evimerologio.gr

Πνευματικά δικαιώματα

Χρήση του περιεχομένου

Εμείς και οι συνεργάτες μας είμαστε ιδιοκτήτες των πληροφοριών που περιέχονται στο evimerologio. Στην πράξη όλο το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός του evimerologio προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο, να κατεβάσετε άρθρα στο δικό σας υπολογιστή για να τα διαβάσετε αργότερα, ακόμη και να τυπώσετε έναν αριθμό σελίδων για προσωπική σας χρήση. Όμως δεν πρέπει να αφαιρέσετε από οποιοδήποτε αντίγραφο κάνετε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και ανεξάρτητα από την μέθοδο αποθήκευσης του, τις σημειώσεις σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία που υπάρχει στο υλικό μας. Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπετε να πωλήσετε ή με άλλον τρόπο διαθέσετε τις πληροφορίες μας, να τις ξαναγράψετε ή να τις τροποποιήσετε, να τις αναδιανείμετε, να τις θέσετε στον δικό σας δικτυακό τόπο ή να τις χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε αναφέρετε την πηγή προέλευσης (με follow link), τον αρθρογράφο και την επιστημονική του ιδιότητα.

Συνήθως δεν έχουμε αντίρρηση να έχετε έναν απλό σύνδεσμο στο δικό σας δικτυακό τόπο με το evimerologio. Πάντως πρέπει πρώτα να ζητήσετε την άδειά μας αν έχετε σκοπό να ενσωματώσετε το evimerologio ή να ενσωματώσετε τμήματά του μέσα σε έναν άλλο δικτυακό τόπο ή να ενσωματώσετε προϊόντα του με τρόπο που δεν είναι σαφής για τους χρήστες μας. Δεν επιτρέπεται να δημιουργήσετε σύνδεσμο με το evimerologio αν ο δικτυακό σας τόπος περιέχει παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή αν ο σύνδεσμος έχει με οποιοδήποτε τρόπο αρνητικό αντίκτυπο στην υπόληψή μας.

Όταν τοποθετείτε υλικό ή πληροφόρηση στο evimerologio που μπορεί να είναι διαθέσιμα δημοσίως, μας δίνετε την αμετάκλητη αδιάκοπη άδεια χρήσης αυτής της πληροφόρησης, χωρίς όμως ταυτόχρονα αυτό να συνιστά και υποχρέωση μας για προβολή αυτή της πληροφόρησης ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση της. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να προβάλουμε πληροφόρηση την οποία μας δίνετε, ο τρόπος, ή έκταση και ο χρόνος προβολής εναπόκειται στην αποκλειστική δική μας ευχέρεια.

Ερωτήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@evimerologio.gr

Χρήση πληροφοριών από εταιρίες που δεν ενεργούν εκ μέρους του evimerologio

Το evimerologio έχει εμπορικές σχέσεις με άλλες εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται ή προβάλλονται μέσω αυτού. Όταν συνδιαλέγεστε απ’ ευθείας με αυτές τις εταιρείες, είναι πιθανόν να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών.

Όταν μοιραζόμαστε μια πληροφορία με ένα τρίτο μέρος, ζητάμε να συμφωνήσουν γραπτώς στη τήρηση των όρων χρήσης προσωπικών πληροφοριών από το evimerologio. Αν ανακαλύψουμε ότι το τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση εξέθεσε προσωπικές πληροφορίες για κάποιον από τους χρήστες μας, θα λάβουμε αμέσως μέτρα για να αποφύγουμε άλλα τέτοια περιστατικά. Το evimerologio δεν δίνει προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτότητας σε ένα τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επίσης, αν ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να δώσουμε προσωπικές πληροφορίες σε ένα τρίτο μέρος, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια τα πλαίσια αυτής της συγκατάθεσης.

Ερωτήσεις για τη χρήση πληροφοριών, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@evimerologio.gr

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται για εσάς
Το evimerologio κατανοεί ποσό σημαντική είναι η διακριτική διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες του δικτυακού μας τόπου. Στη βάση αυτή το evimerologio δεσμεύεται να προστατεύσει κάθε προσωπική πληροφορία σχετικά με την υγεία σας.

Για κάθε αλλαγή του τρόπου διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών που επιβάλλεται είτε από το νόμο είτε από νέες καταστάσεις θα πληροφορούμε τους χρήστες του evimerologio, ζητώντας ταυτόχρονα τη συγκατάθεση χρήσης με το νέο τρόπο των πληροφοριών που έχουν δοθεί πριν την αλλαγή αυτή.

Από τους χρήστες οι οποίοι εγγράφονται ως μέλη στο evimerologio (είτε επαγγελματίες του χώρου είτε απλοί χρήστες) ζητούνται πληροφορίες ταυτότητας, όπως όνομα, φύλο, πληροφορίες επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες ταυτότητας. Στη φόρμα εγγραφής αναφέρονται με σαφή τρόπο ποιες πληροφορίες είναι απαραίτητες και ποιες είναι προαιρετικές (οι τελευταίες δίνονται κατά την κρίση σας). Επιλέγετε επίσης αν θέλετε να σας αποστέλλονται πληροφορίες ή όχι. Το evimerologio ζητά επίσης τη συγκατάθεση των χρηστών πριν συγκεντρώσει πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητά τους.

Σε κάποιες σελίδες του evimerologio προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας που ζητούν να δώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Κάποιες από τις πληροφορίες αυτές μπορεί να αποθηκευτούν στα αρχεία του evimerologio για μελλοντική χρήση, ενώ κάποιες άλλες δεν αποθηκεύονται. Πάντως σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές αν οι προσωπικές πληροφορίες που δίνονται από σας αποθηκεύονται ή όχι.

Ερωτήσεις για τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@evimerologio.gr

Χρήση πληροφοριών για στατιστικά δεδομένα
Το evimerologio συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του με σκοπό να εξελίξει και να βελτιώσει κάποιες δραστηριότητες. Τις χρησιμοποιεί επίσης για ανάλυση αγοράς. Είναι πιθανόν να δώσει πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το evimerologio σε τρίτα μέρη, με συγκεντρωτική μορφή και αφού αφαιρεθούν πληροφορίες ταυτότητας των χρηστών. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε σε κάποιο συνεργάτη μας το ποσοστό των μελών του evimerologio που είναι άνδρες. Όταν το evimerologio συγκεντρώνει πληροφορίες υγείας που του έχουν δοθεί, τις εξάγει από πολλές ατομικές καταγραφές και αφαιρεί από αυτές κάθε δεδομένο που μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα κάποιου χρήστη. Κάθε τρίτο μέρος που λαμβάνει τα συγκεντρωτικά δεδομένα πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα επιχειρήσει να εντοπίσει την ταυτότητα του χρήστη ο οποίος προμήθευσε τις πληροφορίες. Ανάλογα με τη συμφωνία του evimerologio με το τρίτο μέρος, μπορεί η πληροφορία να πωληθεί στο τρίτο μέρος ή να δοθεί δωρεάν.

Το evimerologio είναι πιθανόν να προσανατολίσει την εμπορική του δραστηριότητα ή τη διαφήμιση σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει συλλέξει για σας. Για παράδειγμα, αν γνωρίζουμε ότι ο χρήστης είναι θηλυκού γένους, μπορεί να λάβει διαφήμιση σχετιζόμενη με γυναίκες, ή αν γνωρίζουμε ότι ένας χρήστης είναι ιατρός που ασχολείται με τον διαβήτη πιθανώς να λάβει κάποια ενημέρωση σχετιζόμενη με τη θεραπεία του διαβήτη. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ο διαφημιστής δεν θα έχει πρόσβαση σε κάποια προσωπική πληροφορία για σας.

Όροι και προϋποθέσεις αγορών

1. Εφαρμογή

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ιστοτόπου (website) https://evimerologio.gr/online-diet/. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν τη σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από τo evimerologio εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του onlinediet θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους, οφείλει να απέχει από τη χρήση του και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

2. Παραγγελίες / Συμβόλαιο

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου διά της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας. Το Ερωτηματολόγιο του Διατροφικού Ιστορικου, που υπάρχει στον ιστότοπο evimerologio.gr/online-diet/. H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την evimerologio, από τη στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Ευχαριστούμε πολύ για τη αγορά και την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου!!»

Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στη σελίδα της υπηρεσίας, θα λαμβάνετε σχετική ενημέρωση.

Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική, όταν την έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία και έχετε πατήσει το κουμπί Αποστολή.

Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσετε αμέσως και εγγράφως το evimerologio (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») για οποιοδήποτε λάθος. Διαφορετικά, τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:

Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων yphresi;vn που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται και ο νόμιμος Φ.Π.Α.

Οι τιμές των υπηρεσιών μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση. H ένδειξη «Προσφορά» σημαίνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία έχει διαφορετική τιμή, εφόσον η αγορά του γίνει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, από αυτήν στην οποία διατίθεται σε διαφορετική χρονική περίοδο. Το evimerologio δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράσθηκαν σε άλλη χρονική περίοδο και ο πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής λόγω προσφοράς, στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή θέσεων παρακολούθησης. Σε περίπτωση μικρής/περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος ή θέσεων παρακολούθησης για υπηρεσίες, που έχει βγει σε προσφορά, το εωιμερολογιο διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της, ήτοι παραγγελιών καταχωρηθέντων από διαφορετικούς/ξεχωριστούς χρήστες.

To evimerologio προσπαθεί να σας παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας,  στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που αναγράφονται στον ιστοτόπο www.mednutrition.gr/index.php/e-shop και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε στο email info@evimerologio.gr

Το evimerologio παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων ή υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδικότερα, ο πελάτης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένο μέλος στην ιστοσελίδα τoυ evimerologio έτσι ώστε να έχει ήδη παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του (ήτοι, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password).Η εν λόγω παραγγελία θα ισχύει για 48 ώρες από την στιγμή που θα σας έρθει ενημερωτικό email για τις ημερομηνίες παραλαβής της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από τo evimerologio(π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη.

3. Ακύρωση παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας σε οποιαδήποτε φάση ολοκλήρωσης αποστέλλοντας email στο info@evimerologio. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας, θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

4. Παράδοση / Κυριότητα / Κίνδυνος

Αποστολή στην Ελλάδα

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στη φόρμα  μέσω email ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier). Η αποστολή θα γίνεται μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων για κάποιες περιοχές που δεν είναι δυνατό να γίνει μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Σε περιοχές στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποστολή της παραγγελίας σας μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, ο χρόνος αποστολής είναι αυτός που προβλέπεται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Η αποστολή των προϊόντων θα διενεργείται μέσω της TAXYDEMA COURRIER και ο παραλήπτης θα επιβαρύνεται το κόστος αποστολής [3€ για Αττική, 5€ για Επαρχία και 16€ για Δυσπρόσιτες περιοχές], ενώ για παραγγελίες προιόντων για Αττική, καθαρής αξίας άνω των 50€ δεν θα υπάρχει χρέωση μεταφορικών.

To evimerologio, υπό την επιφύλαξη του όρου 7, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 4 εργασίμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών. Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι Κατόπιν παραγγελίας, Περιορισμένη διαθεσιμότητα και με την προϋπόθεση ότι αυτά μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές τoυ evimerologio, ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατά προσέγγιση στις 5-20 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή), ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Ολοκλήρωση παραγγελίας.

Αποστολή στην Κύπρο

Τα προϊόντα σας μπορούν να αποσταλούν και στην Κύπρο με την εταιρεία «ACS Cyprus Economy» και ο παραλήπτης θα επιβαρύνεται το κόστος της αποστολής. Το κόστος αυτό ξεκινάει από 7,25€ και αυξάνεται ανάλογα με το ογκομετρικό βάρος των προϊόντων που θα επιλέξετε.  Με το που βάλετε στο καλάθι τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε και επιλέξετε ως χώρα την «Κύπρο», τότε θα εμφανιστεί το κόστος της αποστολής. Η παραλαβή της κάθε παραγγελία σας, θα γίνεται σε 7-10 εργάσιμες ημέρας από την ημέρα αποστολής. Αποστολές θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή έως τη 13:00.

5. Εγγύηση

Το evimerologio δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό τoυ evimerologio, και τα οποία το evimerologio απλά μεταπωλεί). Για τέτοια προϊόντα θα λαμβάνετε εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. Αυτή θα αναγράφεται στην ιστοσελίδα παρουσίασης των προιόντων.

6. Ανωτέρα Βία

Το evimerologio δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του evimerologio ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

7. Οι υποχρεώσεις σας ως Πελάτης

Είστε υπεύθυνοι για:

την επιλογή Προϊόντος ή Υπηρεσίας σας και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς σας.τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με το evimerologio, εάν υπάρξουν.

8. Υπαναχώρηση – Επιστροφές Προϊόντων – Δικαιώματα Καταναλωτών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα του evimerologio [προϊόντα που παράγει η εταιρεία evimerologio] που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δυο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή , επιβαρύνεστε μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο. Σε προϊόντα άλλων εταιρειών, η επιστροφή ή αντικατάσταση γίνεται από τον προμηθευτή και όταν το προιόν είναι ελαττωματικό και υπόκειται στους όρους εγγύησης της εταιρείας που το παράγει. Στις υπηρεσίες, μπορείτε να υπαναχωρήσετε μέχρι και 48 ώρες πριν την παροχή τους από το eshop.

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγγράφως στο email info@evimerologio.gr με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Παραγγελίας» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού αγοράς εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από τo evimerologio, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Εύη Δημητρά, (Υπ’ όψιν τμήματος Web) Αθηναγόρα Καββάδα 20α, 49100 Κέρκυρα

 

9. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το εωιμερολογιο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από τη στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

10. Διάφορα

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Το evimerologio n δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, κανένα μέρος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (διά χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

11. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κέρκυρας .

12. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/διαχειριστές

Το evimerologio ορίζει ως υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση πελατών και διαχειριστή των πωλήσεων που διενεργούνται για λογαριασμό της μέσω του evimerologio.gr στην Ελλάδα, την:Παρασκευή Δημητρά, Αθηναγόρα Καββάδα 20α, 49100 Κέρκυρα τηλ. 6993096979


Τρόποι πληρωμής

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος κ.τ.λ) είναι αυτά που παρατίθενται στην Ολοκλήρωση παραγγελίας σας. Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής.

1. με πιστωτική κάρτα

Αν διαθέτετε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα (Visa, MasterCard, Maestro, American Express) μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια, μέσα από τη φόρμα παραγγελίας μας. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, και για δική σας ασφάλεια, θα πρέπει να είστε παρών για την παραλαβή της παραγγελίας σας, έχοντας μαζί σας την πιστωτική κάρτα με την οποία κάνατε την παραγγελία και την ταυτότητα σας.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

2. με τραπεζική κατάθεση

Μπορείτε να μας καταθέτετε τα χρήματα για τις παραγγελίες σας σε έναν από τους λογαριασμούς του evimerologio.gr/pnlinediet . Συνεννοηθεί τε μαζί μας για το ακριβές ποσό μετά το συνυπολογισμό των εξόδων αποστολής και εκμεταλλευτείτε την νέα δυνατότητα του Web Banking!

ALPHA BANK
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 
IBAN: GΡ
SWIFT: CRBAGR AA XXX

To evimerologio δεν συμμετέχει σε όποια τραπεζικά έξοδα προκύψουν, από τη μεταφορά χρημάτων. Τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Μετά την κατάθεση χρημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να γνωστοποιήσετε ότι έγινε η κατάθεση, με email στο info@evimerologio.gr ή τηλεφωνικά στο 6993096979 εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. με PayPal

Η πλέον διαδεδομένη χρήση του PayPal για αγορές στο Διαδίκτυο, σας δίνει επιπρόσθετη ασφάλεια και δυνατότητα αγοράς προϊόντων. Διαβάστε περισσότερα στο https://www.paypal.com/gr


 


Επιστροφή χρημάτων

Ο καταναλωτής μπορεί να επιστρέψει προϊόντα ή υπηρεσίες από το evimerologio που έχει αγοράσει απευθείας από τo online-diet του evimerologio, απλά και μόνο λόγω μεταμέλειας (αλλαγή γνώμης, απόφασης), υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Η επιστροφή θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

2. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (as new) όπως ακριβώς πριν την πώλησή του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.λπ.) και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.λπ.).

3. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς. Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα, θα πρέπει απαραίτητα να επιδεικνύεται η ηλεκτρονική πληρωμή που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.

4. Προϊόντα που εξαιρούνται από την πολιτική Επιστροφής χρημάτων:

  • CD
  • DVD
  • βιβλία ανοικτά
  • προγράμματα/software
  • προϊόντα από τα οποία λείπει το σειριακό νούμερο.

5. Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο (π.χ. ένα βιβλίο κ.λπ.) θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

6. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γίνει δεκτή επιστροφή προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται είτε να λάβει πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων, είτε να λάβει πίσω μετρητά, εφόσον η αγορά είχε γίνει με μετρητά. Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) της πιστωτικής του κάρτας και όχι επιστροφή μετρητών

7. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που το εωιμερολογιο, κατά την απόλυτη κρίση τους, θεωρήσουν ότι ο καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούνται να αρνηθούν την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

8. Το evimerologio διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει την πολιτική επιστροφών της οποιαδήποτε στιγμή, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα.

9. Η πολιτική επιστροφών του evimerologio δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα άλλων προμηθευτών, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους.

 

Νομικό τμήμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές επικοινωνίας με το evimerologio που σας παρέχονται στο πάνω μέρος όλων των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, για να μας στείλετε τα σχόλιά σας και την κριτική σας, αλλά αν είστε δυσαρεστημένοι από την απάντησή μας ή από τα περιεχόμενα στο evimerologio, η μόνη επανόρθωση είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο. Για ερωτήσεις στους όρους χρήσης, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@evimerologio.gr

evimerologio | about | επικοινωνία | onlinediet | όροι χρήσης & προστασία προσωπικών δεδομένων