ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αυτό που πρέπει όλοι να κατανοήσουμε είναι πως, τα οφέλη της Διατροφής λειτουργούν σε βάθος χρόνου. Όχι αν αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες για δυο ή τρεις εβδομάδες. Μέσω της ιστοσελίδας μας προσφέρουμε διατροφική ενημέρωση και υποστήριξη στα πλαίσια του Μεσογειακού μοντέλου Διατροφής.